Fotografia

Zwykla, konwencjonalna, chemiczna fotografia
Fotografia analogowa (elektroniczna)
Fotografia cyfrowa