POLSKA TERMINOLOGIA MINETEST

NODE - WĘZĘŁ
BLOCK/MAPBLOCK - BLOK/BLOK MAPY
SECTOR - SEKTOR
CHUNK/MAPCHUNK - KAWAŁ/KAWAŁEK MAPY
GAME - GRA
SUBGAME - PODGRA
MOD - MODYFIKACJA
MODPACK - PAKIET MODYFIKACJI
SERVER - SERWER/KELNER
CLIENT - KLIENT
WORLD - ŚWIAT
MAP - MAPA
OBJECT - OBJEKT
ENTITY - BYT
PLAYER - GRACZ/UŻYTKOWNIK
TOOL/TOOL ITEM - NARZĘDZIE/PRZEDMIOT-NARZĘDIE NODE ITEM - PRZEDMIOT-WĘZĘŁ/PRZEDMIOT-ELEMENT CRAFTITEM - PRZEDMIOT RZEMIEŚLNICZY ENVIRONMENT - ZMIENNA ŚRODOWISKOWA ABM - AFB (AKTYWNA FUNKCJA BLOKOWA) LBM - ŁFB (ŁADOWANA FUNKCJA BLOKOWA)